De opname

Op de dag van de opname meldt u zich op het afgesproken uur in het ziekenhuis.  U vindt alle praktische gegevens over uw ziekenhuis op de website.

 
Vergeet niet het nodige mee te brengen:
  • identiteitskaart en SIS-kaart
  • plastic patiënten-badge van het ziekenhuis (enkel voor UZA en UZG), indien u dit hebt
  • formulieren of pasje van hospitalisatieverzekering
  • bloedgroepkaart
  • voorschot (klik hier om een idee te krijgen van de voorschotten)
  • voor buitenlandse patiënten: formulier E111/E112 of garantverklaring
  • wat lectuur, de thuismedicatie, pyama, kleren en toiletgrief.
  • voor kinderen wat speelgoed en voor de kleintjes eventueel voldoende flesvoeding.
 
U moet zich inschrijven aan het onthaal in de inkomhal.  Men zoekt dan een kamer voor u.
 
Indien u op de dag van de ingreep binnenkomt, moet u “nuchter” zijn.  Dat betekent dat u niets gegeten of gedronken mag hebben vanaf middernacht.  Op de afdeling krijgt u een bed en wordt u voorbereid voor de ingreep. 
 
Bij kinderen mag er 1 volwassene mee naar de operatiekamer.  Die mag bij het kind blijven totdat het kind in slaap valt.  Op dat moment vraagt een verpleegkundige om mee naar buiten te gaan.  Het is belangrijk dat u dit dan ook doet, want vanaf dat ogenblik zijn alle zorgen en aandacht nodig voor de operatie.
 
Na de ingreep slaapt u uit op de Recovery, waar de medische parameters continu bewaakt worden.  Bij volledig ontwaken wordt u terug naar de afdeling gebracht.  U bent dan nog wel erg slaperig.
 
Het is belangrijk de mensen die op uw kamer wachten, te informeren over de gang van zaken zodat zij weten dat u gemakkelijk enkele uren van uw kamer afwezig zult zijn.  Zij maken zich dan niet ongerust.  Zij kunnen altijd inlichtingen bekomen bij de verpleegkundigen van de afdeling.
 
Uw arts komt na de ingreep nog een kijkje nemen.  Voor de permanente opvolging is de “zaal-assistent” altijd beschikbaar.
 
Indien er geen verwikkeling optreden, kunt u na 2-3 dagen het ziekenhuis verlaten.

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder