Post-operatief

Pijn
Keelpijn na de ingreep is mogelijk en na het verwijderen van de amandelen ook oorpijn.  In dat geval mag altijd een zetpil Efferalgan of Perdolan mono worden gegeven.

 
Nabloeding
Alhoewel nabloedingen zeldzaam zijn en meestal gedurende de eerste 24 u optreden, kan het toch voorkomen dat uw kind tijdens de week ná de ingreep plots helder bloed verliest uit neus of mond.  U mag hierop niet panikeren!
Wel moet u onmiddellijk telefoneren naar de Spoedopname van het ziekenhuis (tel. 03/821.38.06).  U geeft volgende informatie door :
 
  - naam en voornaam van het kind
  - datum van de ingreep
  - probleem : nabloeding
  - u vraagt de NKO-arts op te roepen
 
Vervolgens brengt u uw kind rustig naar de Spoedopname.  Een arts van de NKO-dienst zal uw kind onderzoeken en de gepaste maatregelen nemen.
 
Eten
De eerste twee dagen na de ingreep geeft u vooral koude voeding zoals ijsjes, koude melk, appelsap enz.  Ook yoghourt, pap enz zijn goed.  Vermijd té warme gerechten, korsten of prikkelende zaken (citrus-fruit).  Het is belangrijk dat uw kind voldoende vocht inneemt.  Na twee dagen mag hij/zij terug alles eten. 
 
Enkel na het verwijderen van de amandelen, zal uw kind nog geen zin hebben en mag hij/zij zelf beslissen wat hij/zij wenst te eten.  Meestal is het eetgedrag pas terug normaal na 7-10 dagen.
 
Buitenkomen
Uw zoon/dochter mag in principe onmiddellijk buitenkomen.  Het is nochtans mogelijk dat hij/zij gedurende 1 à 2 dagen wat hangerig is.  Na het verwijderen van de amandelen kan dit zelfs een week tot 10 dagen zijn. Ook misselijkheid en braken kan soms voorkomen.  Dit is normaal en zal snel beteren.
 
Water
Als uw zoon/dochter buisjes in de oren heeft gekregen, mag er geen water in komen tot na de controle op de raadpleging NKO.  In bad beschermt u de oortjes best met watten met vaseline.
 
Controle
Uw NKO-arts moet uw kind na 1 à 2 weken op controle zien.  Als u geen afspraak hebt meegekregen, wordt u verzocht hiervoor zelf even contact op te nemen met de oorgroep (tel. 03/314.13.00).

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder