Veel gestelde vragen

Links op internet
- tympanoplastie (engelstalig)
 

Is er risico op afstoting?
Indien er transplantatie-materiaal gebruikt wordt, bestaat er altijd een risico, maar in het geval van trommelvlies en gehoorbeentjes is dit risco heel klein.  Het gaat immers niet om levende weefsels, maar om volledig dood donormateriaal, dat weken vooraf reeds gepreleveerd en chemisch behandeld werd.
 
Is er risico op overdracht van infecties?
Bij chirurgische ingrepen is er altijd een risico dat bepaalde kiemen (bacteriën, virussen, etc) het lichaam binnenkomen via de wonde.  Daarom worden er strenge maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle gebruikte materialen steriel zijn en alle handelingen veilig.  Ook menselijk materiaal dat voor transplantatie gebruikt wordt, kan gesteriliseerd worden.  Bovendien gelden er bijzonder strenge donor-selectiecriteria, die opgesteld zijn door de Hoge Gezondheidsraad.  De ganse procedure rond transplantatie is in België op een unieke manier geregeld en gecontroleerd en de Hoge Gezondheidsraad waakt over de correcte toepassing van de regels.
 
Wat zijn alarm-tekenen?
Alarm-tekenen zijn problemen die mogelijks wijzen op een complicatie bij de genezing.
 
Na een tympanoplastie zijn dat:
- Onverklaarbare koorts
- Abnormaal hevige pijn in het geopereerde oor
- Oorloop
- Plots opgekomen gehoorverlies, oorsuizen of draaiduizeligheid.
 
In voorkomend geval moet u contact opnemen met uw arts (de oorgroep 03/314.13.00) of met de spoedopname van het UZA (03/821.38.06)
 
 
Wanneer mag wat weer?
- buitenkomen: onmiddellijk
- water aan het litteken: 2 weken na de ingreep
- onder de mensen komen (werken, naar school gaan): 3-4 weken
- sporten, vliegen, druk op het oor: 1 maand
- water in het oor: 6 maand bij trommelvliesingrepen, 1 maand bij de andere
 
Zal ik onmiddellijk beter horen?
Zeker niet!  Onmiddellijk na de operatie moet U niet op een verbetering van het gehoor rekenen, al was het maar omwille van al het verband. Ook na het uitnemen van het kleine verband uit de gehoorgang is het gehoor nog niet wat het uiteindelijk zal worden. Er is immers doorgaans nog steeds wondvocht en/of bloed in het middenoor aanwezig. Dit vocht verdwijnt progressief over enkele dagen tot weken tijd via de buis van Eustachius, wat met enige krakende geluiden kan gepaard gaan.
 
Is zon een probleem?
In principe helemaal niet, MAAR: voor het litteken achter het oor kan dit wel een probleem zijn.  Dit litteken geneest immers normaal heel mooi.  Teveel zon op een litteken kan er echter voor zorgen dat dit litteken dik en lelijk wordt.  Daarom is het aangewezen, zeker bij heel kort haar, het litteken gedurende 1 jaar (!) te beschermen met een zonnecrème met heel hoge factor (minstens factor 15).
 
Mag een hoortoestel gedragen worden op het geopereerde oor?
U mag uw hoortoestel pas dragen na toestemming van uw arts!

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder