Pre-operatief

Op de dag dat U op de raadpleging NKO bent, worden een aantal formaliteiten al geregeld.

 • afspreken operatie-datum en invullen papier “instemming met heelkundige ingreep”
 • meekrijgen van de “preoperatieve vragenlijst dagziekenhuis” om thuis in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de oorgroep
 • afspreken van een datum voor pre-operatieve controle van het oor (meestal is dit de dag van de opname)

 

Indien u bepaalde voorkeuren hebt voor de keuze van de kamer, neemt u best contact op met de opnamedienst van het UZA (tel 03/821.31.01)

 

De ingreep gebeurt altijd onder volledige narcose. Het is mogelijk pre-operatief een algemeen medisch onderzoek te laten uitvoeren door de anesthesist.In principe is dit niet nodig indien u verder gezond bent en nog nooit ernstige gezondheidsproblemen gehad heeft. De anesthesist vindt dit nochtans wel wenselijk omdat dit hem/haar de mogelijkheid geeft de narcose zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden. Bij twijfel of zeker in geval uw arts u dit heeft aangeraden, gaat u toch best een keer op pre-operatief onderzoek. Hiervoor kunt u elke werkdag terecht in het daghospitaal (3de verdieping) van het UZA. U kunt hiervoor een afspraak maken op tel 03/821.54.07.

 

Het is belangrijk dat uw oor niet ontstoken is bij de operatie.Indien dit toch het geval is kort voor de ingreep, of bij twijfel, neemt u contact op met uw NKO-arts (tel 03/314.13.00). Soms is het nodig enkele dagen voor de ingreep antibiotica te starten. In geval van cholesteatoma lukt het niet altijd het oor volledig droog te krijgen voor de ingreep. In dat geval worden intraveneuze antibiotica gegeven tijdens en na de ingreep.

 

 

Vergeet niet het nodige mee te brengen:
 
 • identiteitskaart en SIS-kaart
 • witte UZA-patiëntenkaart (plastic badge), indien u dit hebt
 • formulieren of pasje van hospitalisatieverzekering (voor het later invullen van deze formulieren wordt een administratieve kost aangerekend)
 • bloedgroepkaart
 • voorschot !! € 70 voor kinderen en € 140 voor volwassenen op een 4-persoonskamer (tot € 490 op een 1-persoonskamer)
 • voor buitenlandse patiënten: formulier E111/E112 of garantverklaring
 • wat lectuur, de thuismedicatie, pyama, kleren en toiletgrief.
   

BRENG GEEN WAARDEVOLLE BEZITTINGEN, JUWELEN OF GROTE SOMMEN GELD MEE !!!

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder