Veel gestelde vragen

Links op internet

 
 
Cochleaire implantatie is een ingreep die een grote verandering betekent in uw leven. Ongetwijfeld hebt u vele vragen gehad alvorens tot de beslissing over te gaan en ongetwijfeld zit u nog met een aantal vragen. De vragen die hieronder aan bod komen, hebben enkel betrekking op de operatie en de onmiddellijke periode die daarop volgt. Voor alle andere vragen verwijzen wij u naar andere plaatsen op deze website of kunt u contact opnemen met uw arts of audioloog.
 
Mag het hoortoestel op het andere oor gedragen worden?
Ja, zeker.  Meer zelfs, het is aangeraden dit te doen.  Hierdoor blijft u nog wat horen, want de eerste periode na de ingreep is het inplant nog niet aangeschakeld.  Zelfs als het verband wat hindert, kan het hoortoestel aan het andere oor toch gedragen worden.  Ook nadien, eens de inplant werkt, wordt het nog aangeraden het hoortoestel te blijven dragen om de zenuw te blijven stimuleren.
 
Worden inplants aan beide oren geplaatst?
Ja, meer en meer.  Voorlopig is dit enkel terugbetaald bij kinderen tot 12 jaar.  Anderen moeten dit dus zelf betalen.  Vooralsnog wordt een tweede inplant zelden tijdens een zelfde narcose geplaatst, maar pas 6 maanden tot 1 jaar later.
 
Wat zijn alarm-tekenen?
Alarm-tekenen zijn problemen die mogelijks wijzen op een complicatie bij de genezing.  Na een cochleaire implantatie zijn dat:
 
  • Onverklaarbare koorts
  • Abnormaal hevige pijn in het geopereerde oor
  • Oorloop
  • Plots opgekomen hevig oorsuizen of draaiduizeligheid.
 
In voorkomend geval moet u contact opnemen met uw arts (de oorgroep 03/314.13.00) of met de spoedopname van het ziekenhuis (zie website).
 
Wanneer mag wat weer?
  • buitenkomen: onmiddellijk
  • water aan het litteken: 2 weken na de ingreep
  • onder de mensen komen (werken, naar school gaan): 3-4 weken
  • sporten, vliegen, druk op het oor: 1 maand
  • water in het oor: 1 maand, best na goedkeuring van uw arts
 
Is zon een probleem?
In principe helemaal niet, MAAR: voor het litteken achter het oor kan dit wel een probleem zijn.  Dit litteken geneest immers normaal heel mooi.  Teveel zon op een litteken kan er echter voor zorgen dat dit litteken dik en lelijk wordt.  Daarom is het aangewezen, zeker bij heel kort haar, het litteken gedurende 1 jaar (!) te beschermen met een zonnecrème met heel hoge factor (minstens factor 15).
 
Mag je met een CI onder de magnetische scanner (MRI) ?
De kans is heel klein dat cochleaire inplants verstoord geraken door een MRI-onderzoek in een MRI van 1,5 Tesla.  De magneet kan wel wat verzwakken, maar dat is in principe geen probleem.  Onderzoek in een MRI tot 1,5 Tesla wordt daarom internationaal aanvaard.  Boven de 1,5 Tesla moet de magneet verwijderd worden.  De uitwendige processor mag natuurlijk niet gedragen worden tijdens het onderzoek.  Uit voorzichtigheid wordt aangeraden een drukverband (strakke windel) om het hoofd te winden zodat er uitwendige druk wordt uitgeoefend ter hoogte van de spoel met magneet (zoek recente publicaties hierover).
 
Deze figuur toont hoe dat moet.  De plaats waar de uitwendige antenne of spoel zit (A) duidt aan waar onder de huid de interne spoel zit (B).  In die spoel zit een magneet en die zit maar losjes tegengehouden door het siliconen flensje.  Het kleine risico bestaat dat die magneet verplaatst onder invloed van het magnetisch veld van de MRI.  Een strak drukverband kan dat voorkomen.  Het kan handig zijn om nog een extra blokje uit plastic of kurk of elk ander materiaal dat MRI-compatiebel is juist boven die magneet te leggen, tussen huid en drukverband.  Dit kan gedaan wroden door de radioloog of door iemand van de NKO-afdeling van het ziekenhuis.
 
zie ook de sites van
Cochlear (Nucleus implant)
Med-El
Advanced Bionics
Neurelec (Digisonic implant)
 
 
Mag je alle vormen van chirurgie ondergaan met een implant ?
In principe wel.  Chirurgie ter hoogte van het geïmplanteerde oor gebeurt best enkel door de implantchirurg of in samenspraak daarmee. 
Voor elke chirurg geldt volgende richtlijn: bij chirurgie wordt vaak “electrocoagulatie” uitgevoerd.  Dat kan ofwel monopolair ofwel bipolair.  Voor chirurgie aan het hoofd moet altijd bipolaire coagulatie gebruikt worden.  Op die manier wordt vermeden dat er elektrische stroom vloeit over het implantaat.
 
Zijn er problemen te verwachten op het vliegveld?
In principe niet.  Bij de metaaldetectie is het best om de spraakprocessor duidelijk te laten zien als teken van het feit dat u doof bent.  Wellicht moet die processor dan apart door de scanner.  De kans dat de metaaldetector alarm geeft wanneer u er doorgaat met alleen het interene deel, is onvoorspelbaar.  Als dit gebeurt, toont u best uw CI-pasje.  De meeste controleurs zijn bekend met medische implantaten en zullen dan geen probleem maken.  Anders zou een beetje uitleg moeten volstaan om er toch zonder problemen door te geraken.  Voor drukverschillen in het vliegtuig moet u geen schrik hebben, dat stelt geen enkel probleem.
 
Hoe zit het met koken met magnetische inductie?
Tegenwoordig bestaan er kookfornuizen die met magnetische inductie werken.  Daarbij wordt een magnetisch veld gecreëerd in de kookplaat en dat wordt overgebracht naar de speciale bodem van een kookpot, waar dat dan weer in warmte wordt omgezet.  Alhoewel er geen nadelige storingen beschreven zijn tussen deze fornuizen en inplants, wordt toch aangeraden een minimum afstand van 50 cm te bewaren.  In de praktijk betekent dit dat het inplant best wordt afgenomen tijdens het koken en dat kinderen met een CI uit de buurt van het fornuis dienen te blijven.

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder