De ingreep - diabolo's

Buisjes - Poliepjes - Amandelen

 

Het plaatsen van buisjes en het verwijderen van amandelen en/of poliepjes zijn eigenlijk relatief “kleine” ingrepen.

 

Achter de schermen is er toch heel wat organisatie nodig om alles vlot en veilig te laten verlopen.

 

Uw medewerking is dan ook nodig.  Op deze website vindt u informatie over de ingrepen en de praktische gang van zaken vóór, tijdens en na de ingreep.

 

Buisjes of diabolo’s worden in het trommelvlies geplaatst om een goede verluchting van het middenoor te krijgen.  Het zijn kleine plastic buisjes die eruit zien als een speelgoed-diabolo, vandaar de naam.

 

Er zijn twee belangrijke redenen om buisjes te plaatsen: (1) omdat er langdurig slijm in het middenoor zit of omdat de verluchting langdurig slecht is; (2) omdat er regelmatig oorontstekingen zijn;   Bij het plaatsen van buisjes wordt eerst een kleine insnede gemaakt in het trommelvlies.  Daardoor kan het slijm in het middenoor worden weggezogen en dan wordt het buisje geplaatst.

 


diabolo: los (links) of geplaatst in het trommelvlies (rechts)

 

Poliepjes verwijderen
Poliepjes heten eigenlijk de ”neusamandelen”.  Andere namen die soms gebruikt worden zijn “adenoïde weefsel” of “vegetaties”.  De poliepjes hebben niets gemeen met de “neuspoliepen” die soms bij volwassenen voorkomen.  Dit is een beetje verwarrend.   Poliepjes zitten achteraan tussen de neus en de keel.   Er zijn twee belangrijke redenen om poliepjes te verwijderen: (1) omdat ze “obstructie” geven; daarmee wordt bedoeld dat de normale neusademhaling gehinderd wordt omdat de doorgang te zeer vernauwd is.  Het kind zal dan veel door de open mond ademhalen en ’s nachts snurken; (2) omdat ze bijdragen tot een slechte verluchting van het middenoor.   Poliepjes worden langs de mond verwijderd.  Daarvoor maakt de chirurg gebruik van een gebogen tangetje of schaafje waarmee achter in de keel de bocht naar boven genomen kan worden.  Het verwijderen zelf duurt heel kort.  Daarna wordt met tampons geruime tijd druk uitgeoefend om de bloeding te stelpen.  Pas als er geen bloeding meer is, is de ingreep gedaan.

 

Amandelen verwijderen
Amandelen heten officiëel de “keelamandelen”.  Ze zitten achteraan in de keel tussen de “amandelbogen” (1 amandel langs elke kant) en ze zijn te zien als je in de spiegel in de diepte van de keel kijkt.   Er zijn twee belangrijke redenen om amandelen te verwijderen: (1) omdat ze “obstructie” geven; daarmee wordt bedoeld dat de normale ademhaling, zowel door de neus als door de mond, gehinderd wordt.  Dit geeft een uitgesproken snurkgedrag bij het slapen.  Deze kinderen hebben ook moeite om langdurig voedsel in de mond te houden omdat dit een “verstikkingsgevoel” geeft.  Daarom verkiezen deze kinderen zachte of vloeibare gerechten (drankjes) boven vaste zaken (zoals vlees) die langdurig gekauwd moeten worden. (2) omdat ze veelvuldig geïnfecteerd geraken en dus frequent keelontstekingen geven.

 

Er zijn verschillende manieren om amandelen te verwijderen, maar in essentie verschillen ze niet erg van mekaar.  De meest gebruikte techniek is het “disseceren” van de amandelen.  Daarbij wordt het slijmvlies dat de amandelen bekleedt, ingesneden en kunnen de amandelen voorzichtig vrijgeprepareerd worden. Daarna wordt met tampons langdurig druk uitgeoefend op het bloedende “amandel-bed” tot de bloeding gestelpt is.

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder